Podstawowe funkcje Google Analytics 4

Podstawowe funkcje Google Analytics 4

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/srv32668/domains/media-maker.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/templates/wp-author-box-social-info.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/srv32668/domains/media-maker.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/templates/wp-author-box-social-info.php on line 90

Narzędzie Google Analytics jest powszechnie wykorzystywane na świecie do pomiarów internetowych. Wraz z zachodzącymi zmianami w zachowaniach konsumentów i wynikającymi z ochrony prywatności, Universal Analytics, czyli dotychczasowa wersja Google Analytics przestanie przetwarzać nowe dane 1 lipca 2023 roku. Universal Analytics skorzysta z trzech miesięcy przetwarzania danych, co oznacza, że wykonywanie usługi zakończy się 1 października 2023 roku. Jedynym dostępnym narzędziem Google do śledzenia oraz analizy aktywności klienta będzie Google Analytics 4, w skrócie GA4.

 

Czym jest Google Analytics 4?

 

Google Analytics 4 skupia się na jak największym dostarczaniu ilości  danych w całym cyklu życia klienta. Usługa ta ukazała się w październiku 2020 roku. Przyczyną tworzenia nowego systemu, który ułatwi analizowanie kampanii są według Google zmiany w zachowaniach konsumentów i znaczące zmiany w zasadach prywatności w Internecie. Dodatkowo badanie przeprowadzone przez Forrest Consulting utwierdziły Google w przekonaniu, że aktualne rozwiązania analityczne nie gwarantują pełnego obrazu podróży klienta, która jest w dużej mierze wieloplatformowa. 

 

Jak działa Google Analytics 4?

 

Usługa Google Analytics 4 proponuje podejście oparte na uczeniu maszynowym, jak również metodę udostępniania sygnałów między platformowych, jak i podejście zorientowane na prywatność. Jej rdzeń opiera się na uczeniu maszynowym, aby automatycznie uzyskiwać przydatne informacje i zapewnia pełne zrozumienie klientów na różnych urządzeniach i platformach. Z założenia koncentruje się na ochronie prywatności, więc możesz polegać na Analytics nawet wtedy, gdy zmiany branżowe, takie jak ograniczenia dotyczące plików cookie i identyfikatorów, powodują powstawanie luk w Twoich danych. 

 

Google Analytics vs. Universal Analytics: kluczowe funkcje i zalety Google Analytics 4

 

Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo funkcjom aktualizacji, różnicom i korzyściom Google Analytics 4. 

Połączenie z Google Ads

Jedną z najważniejszych przyczyn, które wpłynęły na decyzję stworzenia nowej usługi były potrzeby dotyczące głębszej integracji danych, która pozwoliłaby na mierzenie połączenia danych z aplikacji oraz danych internetowych. Taka zmiana pozwala zdefiniować przepływ danych aplikacji i w sieci dla Google Ads, YouTube Ads, a także dla Facebooka oraz innych kanałów i poczty e-mail. Integracja danych mobilnych i aplikacji pozwala na mierzenie wpływu wszystkich inwestycji marketingowych, niezależnie od kanału pozyskiwania.

Pomiar zorientowany na klienta

Kolejnym celem wprowadzenia aktualizacji jest bardziej skoncentrowany na kliencie stosunek do śledzenia podróży klienta.

Jak Google opisuje, Google Analytics 4 : Korzysta z wielu przestrzeni tożsamości, w tym identyfikatorów użytkowników dostarczonych przez marketerów i unikalnych sygnałów Google od użytkowników, którzy zdecydowali się na personalizację reklam, aby zapewnić pełny wgląd w interakcje klientów z Twoją firmą. Sprowadza się to do szczegółowej wiedzy na temat tego, skąd pochodzą nasi klienci oraz jakie podejmują decyzję i działania w całym cyklu życia powiązania z firmą.

 

Zreorganizowane raportowanie

 

W przypadku raportowania, celem Google było ułatwienie śledzenia klienta na całej ścieżce marketingowej. Wprowadzono nowe sekcję o nazwie „Cykl życia”. Dotychczas Universal Analytics zapewniał dostęp do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, które nie były wszechstronne. W Google Analytics 4 posiadasz dostęp do sekcji Eksploracja, które pozwalają na tworzenie niestandardowych, zaawansowanych raportów. Wizualnie raporty są bardzo podobne do skoroszytu programu Excel. Pozwala to na tworzenie tabel lub wizualizacji za pomocą szablonów do analizy ścieżek konwersji, przepływu użytkownika oraz analizy kohortowej, które wpłyną na lepsze ich zrozumienie. Dodatkowo nowe sekcje gwarantują znacznie lepszy wgląd w późniejsze etapy cyklu życia klienta. 

Dostęp do raportów pozwala monitorować ruch, analizować dane oraz dowiedzieć się więcej o użytkownikach i ich aktywności.

Przechodząc do panelu GA4 można znaleźć dwa typy raportów:

 • Raport Ogółem – czyli raport podsumowujący działania,, np. Pozyskiwanie użytkowników ogółem i Zaangażowanie ogółem.

 • Szczegółowy raport – czyli raport uwzględniający szczegółową analizę danych, np. Zakupy e-commerce i Zdarzenia.

 

Raporty w Google Analytics

Raporty w Google Analytics

 


Pod raportami Przegląd raportów i Czas rzeczywisty widnieje kolekcja raportów, czyli zestawy. GA4 daje możliwość dostosowywania kolekcji pod własne preferencje. 

Kolekcje raportów:

 • Deweloper aplikacji – obejmuje podsumowanie kluczowych danych o aplikacjach powiązanych z Firebase, przede wszystkim o użytkownikach i ich zachowaniach. Pojawia się automatycznie w momencie, kiedy doda się do połączonej aplikacji mobilnej pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.
 • Raporty o grach – przesyła informacje o grach, które pomagają objąć pomiarem zachowania klientów na ścieżce użytkownika i tworzyć statystyki oparte na danych o grach mobilnych. Pojawia się automatycznie, gdy masz co najmniej 1 kanał aplikacji powiązany z grą ze sklepu Google Play lub Apple App Store albo jeśli w ustawieniach usługi wybrałeś kategorię branżową „Gry”.
 • Cykl życia – pomaga zrozumieć każdy etap podróży klienta, od pozyskania do utrzymania. Wyświetla się automatycznie, gdy wszystkie usługi Google Analytics zawierają tę kolekcję.
 • Użytkownik – Ta kolekcja pozwala poznać użytkowników, którzy korzystają z Twojej witryny i aplikacji, takich jak ich wiek, zainteresowania, urządzenia i wersje aplikacji. Pojawia się automatycznie, gdy wszystkie usługi Google Analytics najpierw zawierają tę kolekcję.

 

Kolekcja raportów w Google Analytics 4

 

Jeśli chcesz zagłębić się w niektóre dane, możesz utworzyć eksplorację do bardziej szczegółowych badań lub wyeksportować dane do BigQuery, aby móc zastosować do nich polecenia podobne do SQL.

Możesz także pobrać aplikację Analytics, aby uzyskać dostęp do swojego konta Analytics i danych na telefonie lub tablecie. Aplikacja Analytics zawiera wiele takich samych raportów, jak Analytics w witrynie. Możesz pobrać aplikację mobilną Google Analytics na Androida i iOS. 

 

Aplikacja Analytics

 

 

Nowe podejście do kontroli danych 

 

Google Analytics 4 zapewnia nam dokonanie szczegółowych kontroli gromadzenia, przechowywania i analizowania danych użytkowników. W głównej mierze Google opracowuje podejście do gromadzenia danych, które nie wykorzystuje plików cookie ani identyfikatorów. Zamiast tego chce polegać na modelowaniu danych, aby wypełnić luki w ścieżce klienta, gdzie dane mogą być niekompletne lub niedostępne. W obu wersjach Analytics można zarządzać dostępem, przypisując role. W Google Analytics 4 można zarządzać ograniczeniami dostępu do danych. W Universal Analytics można zarządzać ograniczeniami dostępu do danych, przyznając użytkownikom dostęp do różnych widoków raportów.

Twórz i śledź do 300 eventów

GA 4 ułatwia samodzielne wdrożenie eventów. Większość podstawowych zdarzeń jest śledzona przez usługę Google Analytics 4 za pomocą zdarzeń automatycznych oraz zdarzeń z ulepszonym pomiarem. Co ciekawe w przypadku braku zdarzeń istnieje możliwość tworzenia nowego zdarzenia na platformie. Zdarzenia umożliwiają pomiar ustalonej interakcji lub wystąpienia w witrynie bądź aplikacji. Dzięki zdarzeniom można np. mierzyć, kiedy ktoś wczytuje stronę, finalizuje zakup, klika link, albo obliczyć działania systemu, takie jak awarie aplikacji bądź wyświetlenia reklam.

Typy zdarzeń, które są rejestrowane automatycznie:

 • Zdarzenia zebrane automatycznie 
 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym 

Aby poniższe zdarzenia były aktywne najpierw należy je wdrożyć:

 • Zalecane zdarzenia 
 • Zdarzenia niestandardowe 

 

Zdarzenia w Google Analytics 4

 

Kilka słów o raporcie Czas rzeczywisty

Zakładka Liczba zdarzeń według nazwy zdarzenia znajdująca się w raporcie Czas rzeczywisty obejmuje informacje o każdym wywołanym zdarzeniu i liczbie jego wywołań przez użytkowników Twojej witryny lub aplikacji w ciągu ostatnich 30 minut. W celu wyświetlenia jego parametrów należy kliknąć w zdarzenie. 

 

Widok raportu Czas rzeczywisty w Google Analytics 4

 

Kilka słów o raporcie DebugView

Raport DebugView prezentuje wszystkie zdarzenia, które spowodował jeden użytkownik. Jest to pomocne w sprawdzeniu, czy zdarzenie i jego parametry są  prawidłowo skonfigurowane. Aby wpełni korzystać z tego raportu, należy włączyć tryb debugowania.

 

Raport DebugView w Google Analytics 4

 

 

Twórz i śledź do 30 konwersji 

 

W Universal Analytics możliwy jest dostęp do śledzenia jedynie 20 celów.. Natomiast w Google Analytics 4 można śledzić do 30 konwersji i dodatkowo usuwać konwersje, w momencie kiedy nie będą już potrzebne. Śledzenie konwersji w GA4 jest dużo łatwiejsze niż śledzenie zdarzeń.  Ponadto po śledzeniu zdarzenia istnieje możliwość oznaczenia je jako konwersje, wystarczy ją jedynie włączyć. 

Ponadto Universal Analytics wykorzystuje skonfigurowane cele i transakcje e-commerce do mierzenia współczynników konwersji. W Google Analytics 4 nie ma rozróżnienia na cele i e-commerce. Wszystkie konwersje są mierzone przy użyciu zdarzeń GA4. Zdarzenia GA4 są wyzwalane przez interakcję użytkownika z Twoją witryną lub aplikacją. Za pomocą tego interfejsu możesz oznaczyć jako konwersje wszystkie zdarzenia, które przyczyniają się do sukcesu Twojej firmy. Po uruchomieniu każdego z tych zaznaczonych zdarzeń przejścia są rejestrowane w GA4.

GA4 automatycznie oznacza zdarzenia zakupu, których używasz do informowania Google Analytics, że transakcja e-commerce została zakończona jako zdarzenia konwersji.

 

Zdarzenia zamiast „działań”

 

Universal Analytics opiera się na pomiarze sesji, podczas gdy GA4 wykorzystuje zdarzenia.. Sposób wysyłania zdarzeń w GA4 różni się nieco od sposobu wysyłania zdarzeń w Universal Analytics. Zdarzenia w Universal Analytics mają 3 atrybuty (kategoria, działanie i etykieta), podczas gdy zdarzenia w GA4 mają dowolną liczbę parametrów.

W Google Analytics 4 odsłony są wysyłane jako zdarzenia. Ponadto nie ma koncepcji działań związanych z odsłoną strony (ani w ogóle typów działań). Wszystkie interakcje są wysyłane jako zdarzenia, na przykład Google Analytics rejestruje odsłonę strony po odebraniu zdarzenia page_view. Zdarzenie page_view zawiera parametry wskazujące adres URL, tytuł strony itp.

 

Przekształć zdarzenie zamiast „celu”

 

W GA4 nie musisz już wyznaczać celów na podstawie ograniczonego zestawu kryteriów konwersji.

Zamiast tego GA4 automatycznie oznacza 4 zebrane zdarzenia jako konwersje w aplikacji mobilnej. Dodatkowo jako konwersje możesz oznaczyć maksymalnie 30 (50 w przypadku Google Analytics 360) zdarzeń w aplikacji lub internecie. Zapewnia to dużą elastyczność i precyzję pomiaru ważnych działań użytkowników.

 

Nowy sposób konfiguracji inteligentnych konwersji

 

Funkcja Celów inteligentnych w Universal Analytics wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikowania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo konwersji. Cele inteligentne umożliwiają użytkownikom, którzy nie importują wyraźnych celów Analytics do Google Ads ani nie używają natywnych tagów konwersji Google Ads, optymalizację kampanii Google Ads na podstawie tych sygnałów.

Google Analytics 4 nie obsługuje celów inteligentnych. Możesz także korzystać z przewidywanych odbiorców, które wykorzystują uczenie maszynowe do przewidywania przyszłych zachowań użytkowników, w tym prawdopodobieństwa zakupu. Następnie możesz użyć funkcji Dołącz do odbiorców, aby przekształcić prognozowane dane odbiorców w zdarzenia, które możesz oznaczyć jako konwersje.

 

Konfiguracja konwersji

 

Konwersja to każde działanie użytkownika, które jest wartościowe dla Twojej firmy. Może to być na przykład zakup w sklepie lub subskrypcja biuletynu. Jeśli chcesz liczyć konwersje, jako konwersje oznacz zdarzenia, które mierzą działania użytkowników.

 

Konwersje w Google Analytics 4

 

 

Zalety

 

Dzięki skonfigurowaniu konwersji można:

 • Generować raportów o konwersjach: dzięki raportom Pozyskiwanie, Zaangażowanie i Reklama można zobaczyć, które działania są najważniejsze dla firmy.
 • Ustalać stawki na podstawie konwersji: zoptymalizuj swoje kampanie, importując dane konwersji do Google Ads, aby na ich podstawie ustalać własne stawki lub używać ich do inteligentnego określania stawek.
 • Przypisywać udział w konwersjach: można łączyć swoje dane z informacjami z innych kanałów reklamowych, aby zobaczyć punkty styku klientów na ścieżce konwersji.
 • Wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy nie dokonali jeszcze konwersji: używanie danych o konwersjach, by utworzyć listy odbiorców, którzy nie dokonują konwersji, i zaimportuj je do Google Ads na potrzeby remarketingu.

 

Ulepszona segmentacja

 

W Google Analytics 4 istnieje możliwość tworzenia segmentów odbiorców bez obowiązku ich zapisywania, dzieje się tak z powodu narzędzia porównawczego dostępnego na każdej stronie raportu. W porównaniu z Universal Analytics to spora zmiana, ponieważ w tej wersji za każdym razem, by przefiltrować odbiorców, należało utworzyć segment. Był on przechowywany, dopóki się go samodzielnie nie usunęło. W celu utworzenia stałego segmentu odbiorców w GA4 można to wykonać na ekranie Konfiguracja lub tworząc segment w Eksploracjach. Wystarczy wybrać opcję  Zbuduj grupę odbiorców przed zapisaniem segmentu.

Podsumowując, celem Google Analytics 4 jest pomoc firmom i marketerom w osiągnięciu kluczowych i zamierzonych wyników, z uwzględnieniem dostarczenia  większej ilości danych o klientach. Zdarzenia te są zwykle tworzone przez modyfikację już śledzonego zdarzenia lub poprzez umieszczenie warunków przy użyciu już śledzonych parametrów.

Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji
Akceptacja wszystkich plików cookies
strzałka do góry