Google Tag Manager po stronie serwera

Google Tag Manager po stronie serwera

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/srv32668/domains/media-maker.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/templates/wp-author-box-social-info.php on line 90

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/srv32668/domains/media-maker.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/templates/wp-author-box-social-info.php on line 90

Google Tag Manager (GTM) to narzędzie stworzone przez Google, które umożliwia zarządzanie i wdrażanie tagów na stronach internetowych bez konieczności ingerencji w kod źródłowy strony. GTM umożliwia osobom zajmującym się marketingiem internetowym i administratorom witryn internetowych łatwe i elastyczne zarządzanie tagami bez konieczności wchodzenia w kod strony internetowej za każdym razem, gdy trzeba dodać, zmienić lub usunąć dany  tag.

 

Tagowanie po stronie klienta

Dotychczas zdecydowana większość korzystających z Google Tag Managera wykorzystywała tzw. tagowanie po stronie klienta. W takiej konfiguracji, w witrynie lub aplikacji umieszczony jest jeden kontener zawierający tagi, reguły oraz zmienne oraz związane z nimi odpowiednie kody umożliwiające pomiar interakcji użytkowników. W tagowaniu po stronie klienta użytkownik odwiedza stronę, natępnie kontener zostaje aktywowany i wczytuje powiązane tagi. Gdy użytkownik wykonuje działanie, które powoduje uruchomienie tagu, dane zdarzenia są wysyłane w postaci co najmniej 1 żądania HTTP z przeglądarki lub urządzenia do usług Google lub podmiotów trzecich np. partnerów reklamowych.

 

Tagowanie po stronie serwera

Tagowanie po stronie serwera w GTM jest bardziej zaawansowaną techniką. Aby użyć tagów po stronie serwera, konieczna jest integracja GTM z serwerem. To może wymagać dostępu do konkretnego serwera i umiejętności programowania. GTM pozwala na zarządzanie konfiguracją tagów po stronie serwera, co oznacza, że można je włączać, wyłączać lub dostosowywać bez konieczności ingerencji w kod źródłowy strony. Google Tag Manager po stronie serwera wykorzystuje dwa kontenery:

  • kontener, który znajduje się w witrynie lub aplikacji
  • kontener serwera umieszczony w chmurze

 

Kontener internetowy przechowuje tylko tagi niezbędne do monitorowania i wysyłania informacji o interakcjach użytkowników oraz generowania zdarzeń w postaci żądań HTTP. Kontener serwera natomiast przyjmuje wszystkie żądania HTTP z kontenera internetowego. W kontenerze serwera konfigurowane są reguły przetwarzania danych przed ich wysłaniem do usług Google.

 

Dlaczego warto korzystać z GTMa po stronie serwera?

Kontener serwera pełni rolę własnego, pośredniego punktu końcowego między przeglądarką lub urządzeniem, na którym zdarzenia są rejestrowane, a zewnętrznymi punktami końcowymi. Punkt końcowy (endpoint) jest to po prostu miejsce w sieci, do którego można wysyłać zapytania w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub danych. Stanowi on uzupełnienie dla kontenera internetowego, przetwarzając zadania, które wymagają znaczących zasobów i normalnie byłyby uruchamiane w przeglądarce w ramach konfiguracji tagowania po stronie klienta. Dodatkowo, kontener serwera oferuje możliwość monitorowania, weryfikowania i ewentualnej modyfikacji danych przed ich przesłaniem do punktów końcowych, które odpowiadają za funkcje analityczne lub reklamowe.

 

Korzyści tagowania po stronie serwera:

  • Optymalizacja wydajności: redukcja obciążenia klienta przyczynia się do poprawy wydajności witryny i aplikacji.
  • Poprawa jakości danych: możliwość weryfikacji i standaryzacji danych przyczynia się do podniesienia ich jakości.
  • Zarządzanie prywatnością danych: możliwość monitorowania i modyfikowania przychodzących żądań pozwala na skuteczną ochronę prywatności danych.

 

Optymalizacja wydajności

Tagowanie po stronie serwera przyczynia się do zwiększenia wydajności klienta, minimalizując długość lub ilość kodu, który musi być wykonywany w przeglądarce lub aplikacji. W przypadku tagowania po stronie klienta, każde zdarzenie musi przekładać się na co najmniej jedno żądanie HTTP, w zależności od liczby punktów końcowych, do których dane o zdarzeniach są przesyłane. W rezultacie klient może generować wiele bardzo podobnych żądań HTTP, co znacząco obciąża zasoby urządzenia. W przypadku tagowania po stronie serwera klient musi jedynie wygenerować 1 żądanie HTTP na zdarzenie, które jest następnie przekazywane do kontenera serwera. To właśnie kontener serwera jest odpowiedzialny za generowanie i przesyłanie żądań do konkretnych dostawców. Skutkiem tego jest polepszenie wydajności witryny, ponieważ klient wykonuje znacznie mniej pracy oraz przesyła mniej żądań HTTP. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces wczytywania stron, istnieje możliwość wczytywania całych bibliotek i zasobów marketingowych poprzez wykorzystanie środowiska tagowania po stronie serwera, a także korzystania z serwera jako sieci dystrybucji treści.

 

Ochrona prywatności danych użytkowników

Podczas korzystania z tagowania po stronie klienta, przeglądarka użytkownika bezpośrednio nawiązuje komunikację z podmiotami trzecimi (third party), co może wprowadzać trudności w kontroli udostępnianych informacji. W zależności od sposobu przetwarzania danych użytkownika przez witrynę lub aplikację, istnieje ryzyko, że w żądaniach HTTP mogą pojawić się informacje, które pozwalają na identyfikację danych użytkowników. Tagowanie po stronie serwera natomiast zapewnia pełną kontrolę nad danymi udostępnionymi podmiotom trzecim. Przed przekazaniem ich partnerom marketingowym, GTM po stronie serwera daje możliwość usunięcia z kontenera serwera wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. To gwarantuje, że przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne i zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności.

Po odpowiedniej konfiguracji kontenera serwera w zakresie własnej domeny, wszystkie dane stron oraz pliki cookie są zarządzane bezpośrednio z poziomu serwera. Oznacza to, że dostawcy nie mają dostępu do plików cookie third-party. Dzięki temu  mamy możliwość wdrożyć bardziej rygorystyczne zasady dotyczące polityki bezpieczeństwa treści, ponieważ przeglądarka komunikuje się z mniejszą liczbą domen firm trzecich lub w ogóle nie komunikuje się z nimi, w zależności od konfiguracji.

 

Bardziej wartościowe dane

W kontekście tagowania po stronie klienta, utrzymanie spójności i poprawność danych przekazywanych bezpośrednio do punktów końcowych dostawcy może być problematyczne. Tagowanie po stronie serwera stwarza możliwość zachowania kontroli nad danymi. Dzięki tej metodzie można zminimalizować ryzyko utraty danych, poprzez weryfikację danych zdarzenia po stronie serwera. Możemy także usunąć zbędne lub niepotrzebne dane, które mogą zostać dodane przez przeglądarkę lub aplikację.

 

Wady rozwiązania Server-side w GTMie

Konfiguracja GTM po stronie serwera jest znacznie bardziej zaawansowana i skomplikowana niż wersja po stronie klienta. Wymaga dostępu do serwera a także zaawansowanej wiedzy technicznej. To może oznaczać wyższe koszty oraz trudniejsze i bardziej skomplikowane wdrożenie. Wykorzystanie tagowania po stronie serwera może także obciążać serwer, zwłaszcza w przypadku dużego ruchu na stronie internetowej. Wymagane są odpowiednie zasoby serwera, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku stron hostowanych na serwerach firm trzecich lub hostingu współdzielonego, dostęp do serwera może być ograniczony lub niemożliwy, co uniemożliwia wykorzystanie rozwiązania server-side.

Podsumowując, tagowanie po stronie serwera w GTM  pozwala na bardziej efektywne zarządzanie tagami, danymi, także tymi dotyczącymi prywatności i wydajnością witryny. Jednakże opcja ta jest zaawansowana i jej wdrożenie może być bardzo skomplikowane, a także wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wybór między tagowaniem po stronie serwera a po stronie klienta powinien być więc dokładnie przemyślany, z uwzględnieniem potrzeb i celów poszczególnego projektu.

 

Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji
Akceptacja wszystkich plików cookies
strzałka do góry